ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี 

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี