ตึกแดง จังหวัดจันทบุรี 

ตั้งอยู่ : บริเวณชายหาดแหลมสิงห์ ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร หลังจากฝรั่งเศสได้เข้ายึดครองเมืองจันทบุรี และได้ส่งกองทหารเข้ามาประจำการทั่งบริเวณค่ายตากสินและบริเวณปากน้ำแหลมสิงห์ จากนั้นได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานและที่พักของเหล่านายทหารและพลทหารทั้งทหารฝรั่งเศสและทหารญวนโดยฝรั่งเศสได้ตั้งเตาเผาอิฐ กระเบี้อง เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอีกด้วยสำหรับบริเวณปากน้ำแหลมสิงห์นั้น มีกองทหารฝรั่งเศสมาประจำการอยู่ กองร้อยในช่วงเวลานั้นได้ก่อสร้างอาคารและยังคงหลงเหลือหลักฐานจนถึงปัจจุบัน